Behöver du tömma förråd och få allt bortfraktat, sorterat och hyllor byggda?
Eller behöver du hjälp på din tomt med olika uppgifter som jordfräsning, gräsklippning, krattning osv, kontakta oss så ser vi vad vi kan göra.